برندگان چهارسوق همدلی شهر قورچی باشی

نام برنامه : چهارسوق همدلی
  • حسام کریمی
  • شهره عبدی
  • شهلا طالبی
  • مریم عبدی
  • محسن حمزه لو
  • روح الله غریبی
  • محمد حمزه لو

 

توضیحات :

 

برندگان مسابقه برنامه شبانه چهارسوق همدلی مورخ 1394/09/29 مربوط به شهر قورچی باشیاشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __