برندگان چهارسوق-شهر کمیجان

 

شهرستان کمیجان

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

شهر /روستا

1

محمد درویشی

8622

0912

کمیجان

2

جاوید راد

2167

0918

کمیجان

3

مهیار ضیغمی

2788

0918

کمیجان

4

فاطمه زهرا حسنی

8785

0918

کمیجان

5

امین بهادری نسب

2761

0918

کمیجان

6

محمد سلطانی نژاد

8748

0918

کمیجان

7

حسین عظیمی

0826

0910

کمیجان

8

قابضی

4195

0918

کمیجان

9

خ محمدی

7664

0918

کمیجان

`10

محمد عیسی آبادی

8783

0918

کمیجان

11

کبری شاه نظری

2669

0918

کمیجان

12

سارا و سهیلا

5221

0918

کمیجان

13

نوید صمدی

7901

0938

تهران

14

مهدی خیرآبادی

6707

0930

کمیجان

15

محمد مهدی کمیجانی

3530

0918

اراک

16

امیرحسین افشاری

4720

0901

عیسی آباد

17

امیر محمد فارسیجانی

8307

0918

فارسیجان

18

حاتم ملک مقدم

9547

0918

اراک

19

سمیرا و سمیه

4185

0918

قورچان

20

رضا رازقی

2839

0936

دلیجان

21

جانباز

6603

0918

خمین

22

جمالو

4753

0918

سنقاور

 


اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __