برندگان چهارسوق-شهر خمین

 

شــهرخـمین

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

شهر /روستا

1

محسن زیدی

0829

0918

خمین

2

خانم کلهرودی

0557

0918

خمین

3

فریدون جوادی

0217

0918

خمین

4

سهرابی

5542

0918

خمین

5

امیر مهدی اسدی

9507

0933

خمین

6

فرنام محمدی

3746

0918

خمین

7

 غلامرضا کلاهدوز

4368

0918

خمین

8

 شعبانی

2932

0918

خمین

9

مسعود زارعی

7566

0918

خمین

10

پیروز بیابانی

7220

0918

خمین

11

 طیبه گل محمدی

7861

0918

خمین

12

 ترکی

1864

0933

خمین

13

 اکبری

2056

0918

خمین

14

معین بیات اصغری

1523

0918

خمین

15

محمود جراحی

5917

0936

خمین

16

رضایی

6845

0918

خمین

17

 حسین اسکندری

4733

0918

خمین

18

پریسا اسلامی

6113

0918

خمین

19

 مصطفی شریفی

9093

0918

خمین

20

کریم تقی زاده

5391

0918

خمین

21

 زهرا سخایی

8701

0936

خمین

22

 شرفی

6922

0919

خمین

23

خسروی

7602

0918

خمین

24

جواد محمدی

6952

0936

خمین

25

 علی نکونام

1102

0939

اراک

26

فضلی

3721

0918

 تفرش

27

زهرا ناطقی

4520

0901

 گلپایگان

28

 طاهری

1691

0912

 اشتیان

29

علی اکبر کریمی

6580

0912

 تهران

30

جواد ملکی پور

3872

0918

 میلاجرد

31

 محمد مهدی محمدی

7090

0918

 شهابیه

32

 حسن میرزایی

6616

0912

دلیجان

33

 نوروزی

9576

0918

ساروق

34

مژگان شکری

1643

0918

اراک

35

احمد شهابی

1347

0918

 کمیجان

36

ابوذر خادمی

2920

0918

اراک

 


اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __