برندگان چهارسوق -شهر جاورسیان

شهر جاورسیان

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

شهر/روستا

1

رضاحمیدی 

4221

0918

جاورسیان

2

 محمد محمدی

0611

0939

جاورسیان

3

محمد مهدی حسنی

5443

0918

جاورسیان

4

 قاسم رضایی

8396

0918

جاورسیان

5

 رضا خلیلی

7672

0918

جاورسیان

6

 محمد حمیدی

9482

0913

جاورسیان

7

زهرا هادی

8534

0918

جاورسیان

8

محمد قاسمی

9546

0918

عباس اباد جاورسیان

9

حمید یعقوبی

4271

0918

جاورسیان

10

مژگان احمدی

9760

0918

جاورسیان

11

 الینا زمانی

0184

0935

اراک

12

 مهدی حسینی

2858

0919

شازند

13

طاها خسروانی

6025

0912

فرمهین

14

سمانه شریفی

9592

0918

ساروق

15

محمد هاتفی

3007

0918

گورچان

 


اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __