برندگان چهارسوق-شهر توره

 

شهرستان توره

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

شهر /روستا

1

ناهید خدایی

6014

0918

اراک

2

نقدی

5208

0937

کرج

3

الهام اسدی

6259

0918

توره

4

نگار و محمد حسین غلامی

7902

0936

توره

5

محمد جواد کاوشی پور

0592

0919

توره

6

مرتضی احمدی

5611

0912

حصار

7

عسگری

6348

0910

 

8

عبدالرضا مرادی

2808

0918

توره

9

ملیکا قهرمانی پور

0068

0939

ساوه

10

علی صفایی

7505

0918

توره

11

رحمتی

6171

0918

اراک

12

ستایش یوسفی

4023

0936

معصومه قربانی

13

اعظم ملکی

3468

0937

اراک

14

مسعود نواعتقاد

0234

0918

اراک

15

جمیله احمدی

9720

0912

تفرش

16

امیر مهدی عبدی

9024

0918

توره

17

ابوالفضل قره بانی

4181

0918

توره

18

علیرضا عزیزسلطانی

9121

0918

حصار

19

امیرخسروی

1127

0933

توره

20

محمودی

9645

0918

توره

21

حامد شمسایی

1937

0912

توره

22

مرادی

3312

0918

بصری

23

مریم زادشیری

2651

0918

توره

24

عزیزی

7349

0919

توره

25

قاسم خزائی

1699

0918

توره

26

حسین زندی

8731

0918

توره

27

محسن امینی زاده

1989

0918

توره

28

سهراب نیا

7716

0918

توره

29

سارا معافی

1460

0918

توره

30

ابوالفضل ربیعی

8547

0912

توره

31

غلام نژاد

8563

0918

توره

32

سلماز سورمه

7624

0918

توره

33

احسان رجبی

3229

0936

توره

34

پرویز معتمدی

5155

0918

ازنا

35

جواد کفاش

3872

0918

میلاجرد

36

فرزانه کاپله

4499

0930

اراک

 


اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __