برندگان چهارسوق-شهرستان هندودر

 

شهرستان هندودر

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

شهر /روستا

 

محمد سالاری

8083

0918

هندودر

 

رسول ولی

2092

0918

هندودر

 

اعظم پوریان

7822

0918

هندودر

 

مهدی علی قورچی

1598

0918

هندودر

 

جعفر پور جعفری

4839

0918

هندودر

 

محمود کارخانه

6203

0912

هندودر

 

باقری

1429

0910

هندودر

 

فلاحی

5280

0919

هندودر

 

زهره قدبیگی

4032

0918

هندودر

 

هادی نجاری

7833

0918

هندودر

 

اسماعیل شکری

4037

0918

 

 

هاشمی

4947

0935

اراک

 

علی قاسمی

1879

0918

اراک

 

پوربهرامی

4204

0918

هندودر

 

حامد قسمتی

8662

0918

خنجین

 


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ

اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __