برندگان هفته سوم مسابقه ثقلین

 

برگزیدگان هفته سوم مسابقه ثقلین (ویژه ماه مبارک رمضان)

 

ردیف نــام و نــام خـانـوادگی روزهای رمــضان
     
1 فاطمه سالاری از اراک پانزهم رمضان
2 - شانزدهم رمضان
3 فاطمه حاجعلی از راوه هفدهم رمضان
4 صالح مرادی پور از فراهان هجدهم رمضان
5 اکرم عرب از توره نوزدهم رمضان
6 - بیستم رمضان
7 - بیست و یکم رمضان