جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

برندگان مسابقه 30خرداد برنامه به توان ما - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه 30خرداد برنامه به توان ما

 

 
------

اسامی برندگان مسابقه «برنامه به توان ما»

برنامه 30 خرداد 93

 
---

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

     
1- صفر کاظمی
---
     
2- علی اکبر تلخابی
---
     
3- زین العابدین اسماعیل پور
---
     
4- رضا قاسمی تبار
  ---
     
5-


اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __