برندگان مسابقه چهارسوق همدلی کمیجان

نام برنامه : چهارسوق همدلی
  • محسن بهادری - کمیجان
  • علیرضا اناری - کمیجان
  • علی حسنی - کمیجان
  • راضیه جهانگیری - اراک
  • احسان عباسی - خنجین
  • مرضیه مرادی - خنجین
  • امیر حسین اسلامی - کمیجان

 

توضیحات :

 

اسامی برندگان مسابقه برنامه چهارسوق همدلی مورخ 6 دی 94 مربوط به شهرستان کمیجاناشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __