برندگان مسابقه چهارسوق همدلی میلاجرد

نام برنامه : چهارسوق همدلی
  • مهدی ملکی پور -میلاجرد
  • پروین سلیمانی -میلاجرد
  • کبری عزیزی-میلاجرد
  • منیژه عاشوری-میلاجرد
  • محمود محمودی -میلاجرد
  • باقر جولایی -میلاجرد
  • ابوالقاسم ندا حسینی -میلاجرد

 

توضیحات :

 

برندگان مسابقه برنامه چهارسوق همدلی مورخ 5 دی 94 مربوط به شهرستان میلاجرداشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __