برندگان مسابقه چهارسوق همدلی شهر شازند

نام برنامه : چهارسوق همدلی
  • سحر صابری
  • میلاد احمدی
  • یاسر مشاعری
  • رضا دانش محمدی
  • مهدی محمدی
  • سید داوود اعکاف
  • حسن فلاح

 

توضیحات :

 

اسامی برندگان مسابقه برنامه چهارسوق همدلی مورخ 30 آذر 94 مربوطه به شهر شازنداشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __