برندگان مسابقه چهارسوق همدلی - شهر اراک

نام برنامه : چهارسوق همدلی
  • فاطمه یادگاری - خنداب
  • سید حمید حسینی - اراک
  • حسین احمدی - حصار
  • اکرم السادات جاورسیانی - جاورسیان
  • مرضیه مجیدی - اراک
  • مهدی حبیبی کمیجانی - کمیجان
  • ابوالفضل اسماعیلی - اراک

 

توضیحات :

 

اسامی برندگان فوق الذکر مربوط به برنامه چهارسوق همدلی شهر اراک در تاریخ 23 آبان 94 می باشداشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __