برندگان مسابقه چهارسوق همدلی آشتیان

نام برنامه : جهارسوق همدلی
  • حسام الدین میلاجردی - میلاجرد
  • زهرا خسروانی - آشتیان
  • مهدی صابرری - تفرش
  • مهناز سخایی - خمین
  • مرضیه محمد گردویی - شازند
  • سید شاپور دلیریان - خشکرود
  • سعید یزدی - آشتیان

 

توضیحات :

 

برندگان مسابقه برنامه چهارسوق همدلی مورخ 30 دی 94 مربوط به شهر آشتیاناشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __