برندگان مسابقه پیامکی عفاف و حجاب

نام برنامه : برندگان مسابقه پیامکی عفاف و حجاب
 • سیده شمسی تقوی - یاسوج
 • رقیه آقایی -اراک
 • زهرا فاطمی پناه ---- اصفهان
 • مجید معصومی -کمیجان
 • سید حمید حسینی- اراک
 • معصومه فراهانی - اراک
 • علی سلیمانی
 • ستایش جولایی
 • حسن فلاح - میلاجرد
 • صغری شیر محمدی - اراک
 • مریم کاشانی نژاد -- اراک
 • فاطمه کریمی -- ساروق
 • جواد عابدی
 • محمود حسامی کرمانی - کرمان
 • علی هاشمی - اصفهان
 • مهدی آنجفی - اراک
 • فاطمه قلعه نویی - اراک
 • حمید رضا همایی- اراک
 • فاطمه رجبی- اراک

 

توضیحات :

لیست اسامی برندگان مسابقه پیامکی  هفته عفاف و حجاب در سیمااشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __