برندگان مسابقه پیامکی دهه ولایت

نام برنامه : برندگان مسابقه پیامکی دهه ولایت
  • ریحانه خدادادی
  • فاطمه علیدادی
  • هاجر تبرته فراهانی
  • هستی چاووشی
  • ابراهیم امین

 

توضیحات :

برندگان مسابقه پیامکی دهه ولایت صدای رادیو