رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

برندگان مسابقه پیامکی «به نشانی دوست» - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه پیامکی «به نشانی دوست»


اسامی برندگان مسابقه پیامکی «به نشانی دوست»نام و نام خانوادگی

شماره تماس
1-
فضل الله سلطانی - اصفهان
2585 --- 09132-
نسرین امانی - اراک 2330 --- 09183-
مریم مقصودی - اراک 9206 --- 09184-
مائده وکیلی - اراک
7640 --- 09375-
سید ولی الله صفری - روستای عنبرته
2835 --- 09186-
داوود غربالی - دلیجان 8672 --- 09187-
سکینه بهلولوند - خمین
3467 --- 09188-
میثم محمدی - خمین 4840 --- 09189-
رضا عسگری - اراک 9686 --- 091810-
الهه محمودی - روستای ورقا
9686 --- 091811- علی ابراهیمی - اراک 3421 --- 091812-
مجید قنبری - بازنه 2085 --- 091013-
احمد خاوری - روستای بصری
0448 --- 091814-
عبدالله امیر آبادی - فراهان (امیر آباد)
7516 --- 091815-
میترا مرادی - فراهان (مشهد الکوبه)
9649 --- 093016-
علی ملکی - شازند (موچان)
7090 --- 091817-
فاطمه محمدی - اراک 9438 --- 091818-
سمانه اکبری - شهابیه (خمین)
8714 --- 093919-
محمد سمیعی - اراک 8087 --- 091820-
غلامرضا محمودی - مهاجران
0636 --- 091821-
فاطمه شریعتی - مشهد 5279 --- 091522-
نفیسه آشتیانی - اراک 6189 --- 093723-
سکینه رضوی - دلیجان 5548 --- 091824-
حسین دوخایی - اراک 6225 --- 091825-
مهدیه خراسانی - دلیجان 8358 --- 0935

اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __