برندگان مسابقه همگام با ورزش

نام برنامه : همگام با ورزش
  • میلاد یاس بلاغی - اراک
  • نرگس قمه ای
  • مینا احمدلو
  • آقا/خانم کرمی
  • آقا / خانم کبودیان
  • شهریار تهم تن
  • محمد عسگری
  • ابوالفضل یعقوبی
  • عالم معطی

 

توضیحات :

 

اسامی برندگان مسابقه ورزشی همگام با ورزش از تاریخ 18/10/94 لغایت 02/11/94اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __