رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

برندگان مسابقه مسابقه ویژه برنامه «قبول باشه» - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه مسابقه ویژه برنامه «قبول باشه»


اسامی برندگان مسابقه ویژه برنامه «قبول باشه»

ویژه ماه مبارک رمضاننام و نام خانوادگی

شماره تماس
1-
خانم/ اقای ایرانشاهی
9203---09392-
فاطمه فتح آبادی
4955---09183-
ریحانه جهانشاهی
9241---09184-
هوری امیدی
3213---09185-
ااکرم باقر زاده
4043---09136-
محمد اناری
4980---09187-
-
7967---09188-
رضا اروجلو
4706---09189-
مهناز قلعه نویی
8862---091810-
زهرا مرادی
6503---091811-
فاطمه رسولی
8638---091812-
سید فخرالدین امینی
2790---091813-
-
0365---091814-
زهرا ابوذری
5137---091815-
-
0365---091816-
سپیده السادات باقررمکی
3161---091817-
علی اناری 
9650---091818-
-
6992---091819-
عیلرضا عباسیان
4059---091820-
-
2664---093721-
فاطمه آل طاهر
0255---091822-
علیرضا اسفندانی
1353---0918

اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __