برندگان مسابقه روز قدس

نام برنامه : سلام بر قدس
 • 0965 - - - 0921
 • قدرت الله متقی
 • 5382 - - - 0912
 • شهلا طالبی
 • داود غفاری
 • محمد حسن معظمی
 • مریم آزادی فر
 • فاطمه علیمحمدی
 • محمد امین پژوهان
 • غلامعلی نجمی
 • 8679- - - 0918
 • حمید خندابی
 • 9836- - - 0901
 • علی اصغر سقر جوقی
 • مراد استاد ممزایی
 • فاطمه یوسفی نژاد
 • 3628- - - 0918
 • کیوان نجمی
 • یحیی حاج علی بیگی

 

توضیحات :

 

اسامی برندگان مسابقه روز قدس مورخ تیرماه 95اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __