برندگان مسابقه بی سابقه (ترنج)

نام برنامه : ایستگاه جوانی
  • مجید گودرزی
  • طاهره بیاتی
  • جواد ترکی
  • صفدر محمودی
  • سمانه حسن نژاد

 

توضیحات :

 

اسامی برندگان مسابقه بی سابقه (ترنج ) برنامه ایستگاه جوانی