رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

برندگان مسابقه برنامه پیام کوتاه - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان مسابقه برنامه پیام کوتاه

 

برندگان محترم مسابقه برنامه پیام کوتاه می توانند جهت دریافت جوایز خود، حداکثر تا 3 ماه پس از اعلام نتایج، در ساعات اداری روزهای زوج هفته با در دست داشتن کپی شناسنامه یا کارت ملی به روابط عمومی صدای و سیمای استان مرکزی مراجعه نمایند


« برندگان مسابقه پیام کوتاه رمضان »

 


نام و نام خانوادگی

شماره تماس

1

سجاد امامی


2

گلنار صنعتی


3

مهدی حیدر پور


4

-


5

-
« برندگان مسابقه پیامکی قوه قضائیه »نام و نام خانوادگی

شماره تماس

1

اآذر دوشابی

91/04/09
2

خانم / آقای اخگر نیا


3

اکبر فتح علیان


4

اکبر عزیز محمدی


5

خانم غفاری


6 6787 --- 0918

6

6 عباس جودکی

6

6 5949 --- 0918