برندگان مسابقه برنامه وقف یادگار ماندگار

نام برنامه : وقف یادگار ماندگار
  • سید حمزه طالبی
  • امیر حسین زندوکیلی
  • فاطمه مرادی
  • عقیل میر حیدری

 

توضیحات :

 

برندگان مسابقه برنامه وقف یادگار ماندگاراشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __