رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

برندگان مسابقه برنامه وقت شکفتن - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان مسابقه برنامه وقت شکفتن

 


برندگان مسابقه برنامه وقت شکفتن


نام و نام خانوادگی

تاریخ
_

خانم/آقای صومعه

91/12/29
_ قاسم مجیدی فراهانی

_
مریم عسگری حاتم
_ فاطمه محرک پور
91/12/30
_
مینا منصورخانی

_ زهرا خارسانی
_
سعادت فرخ نیا 
92/01/01
_ یوسف جعفری
_ فاطمه ستوده_
خانم عبدی
92/01/02
_ زینب علیمردانی

_ معصومه قاسمی
_ محمد نبی حیدری
92/01/03
_ سارا سلیمانی

_
راضیه برزگر
_ علیرضا مصلح آبادی
92/01/04
_
اعزت الله مجریانی

_ علی اصغر رحیمی
_
مهال مهران فر
92/01/05
_ بهار میرزاخانی

_ لیلا کرمی
_ فروغ طالبی
92/01/06
_ حمید رضا پورمحمودی

_ عصمت قاسمی
_ طاهره کرمی
92/01/07
_ تقی رضایی

_ مرضیه رجبی
_ جواد جعفری
92/01/08
_ مولود کرمی

_ ستاره حجتی ماهر
_ سعید حسین آبادی
92/01/09
_ فرزانه سلیمانی

_ محمد مهدی احمدی
_ فاطمه زهرا نوری
92/01/10
_ مهسا عزیزیان

_ محمد عارف شمسی
_ معصومه صابری
92/01/11
_ صدیقه مجیدی

_ ایمان حمیدی
_ حمید رضا نصیری
92/01/12
_ خانم سهرابی

_ افسانه جوادی
_ مهسا سادات حسینی منفرد 92/01/13
_ فاطمه حاج محمدی

_ خانم ابوالمعصومی
_ مسعود از اراک
92/01/14
_ ملوک مجیدی

_ احمد سیانی
_ فرشاد جام آبادی
92/01/15
_ سعید حاج علی

_ فاطمه حسنی
_ فاطمه احدی
92/01/16
_ مرضیه یاقوتی

_ حسن سمیعی