برندگان مسابقه برنامه وصیت نامه امام(ره) 15خرداد

نام برنامه : وصیت نامه امام(ره)
  • علی گلستانی
  • محمود حامی
  • جلال الدین حیدر پور
  • ستایش مولایی
  • علی کریمی

 

توضیحات :

 

برندگان مسابقه برنامه وصیت نامه امام(ره) در روز  15خرداداشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __