برندگان مسابقه برنامه روز ماندگار

نام برنامه : روز ماندگار
  • نصرالله حداددی راد
  • سید امین مهاجرانی
  • مهدی صادقی
  • مهین بیات
  • اسماعیل مقدسی
  • پریسا حیدریان

 

توضیحات :
اسامی برندگان مسابقه برنامه روز ماندگار ویژه 13 آبان مصادف با روز دانش آموز


اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __