رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

برندگان مسابقه برنامه خانه ما - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان مسابقه برنامه خانه ما

 

برندگان محترم مسابقه برنامه خانه ما

می توانند جهت دریافت جوایز خود، حداکثر تا 3 ماه پس از اعلام نتایج، در ساعات اداری روزهای زوج هفته با در دست داشتن کپی شناسنامه یا کارت ملی به روابط عمومی صدای و سیمای استان مرکزی مراجعه نمایند


 

«برندگان مسابقه برنامه خانه ما»

نام و نام خانوادگی

تاریخ

حسین از اراک

09/06/91

حسین نادری فرد

"

مهدی حیدر پور

91/05/12

7397 --- 0918

 

شمس الله سلیمی

91/05/05

مینا منصورخانی

"

علی حسن بیگی

91/04/14

امیر بختیار

 

نادر رباط میلی

91/04/08

آقای پور حسینی

 

خانم هاشمی

91/04/01

8980 --- 0918

 

آرمان رضایی

91/03/25

حسن بزرگی

"

5496 --- 0918

91/03/18

5648 --- 0918

"

زهرا نجفی

91/03/04

حمیدرضا زارع

91/03/04

اکرم خانبابایی

91/02/28

خانم یلدا  -  9039---0935

91/02/28

هادی عرفانیان

91/02/21

1339---0938

91/02/21

مهدی محمودی

91/02/14

کوروش قدسی

91/02/14

محسن جعفری

91/02/07

سمانه حاجی زاده

91/02/07

آقا / خانم خانبابایی

91/01/31

حسین یعقوبی

91/01/31

پروانه احمدی

91/01/24

1182 - - - 0918

91/01/24

بابک اخوان

91/01/17

سینا بداخشان - بندر عباس

91/01/17