جهش تولید | سه‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹

برندگان مسابقه برنامه «چهارسوق همدلی» - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه برنامه «چهارسوق همدلی»

 


اسامی برندگان مسابقه

برنامه چهار سوق همدلی (میدان تره بار) در مورخه 28 بهمن 92
 

 

 

 


 

اسامی برندگان مسابقه «چهار سوق همدلی»نام و نام خانوادگی

شماره تماس
1-
اعلی اصغر رحیمی
---2-
علی نوری
2810- - - 09363-
زهره سلیمانی
2678- - - 09184-
مریم احمدی
4744- - - 09185-
مریم سلیم آبادی فراهانی
0115- - - 09186-
رضوان احمد آبادی
1030- - - 09387-
سمیرا احمد بالافر
7410- - - 09188-
زهرا افرا زاده
3203- - - 09309-
لیلا عسگری
8794- - - 091810-
زهرا کاظمی
4047- - - 0918


11-
حامد دهقان
9127- - - 091812-
محمد عمرانی
3424- - - 091813-
خانم / آقای
9791- - - 091814-
ناصر کاظمی
4731- - - 091815-
رضا یاری
7362- - - 0918


16-
محمد یاری
5264- - - 091817-
محترم ناصری
- - -


18-
ریحانه بنی اسد
9008- - - 093519-
ابراهیم امیری
7770- - - 0939


20-
طیبه رفیعی
9215- - - 0937

اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __