جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

برندگان مسابقه برنامه «بارگاه قدس» - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه برنامه «بارگاه قدس»


اسامی برندگان مسابقه برنامه «بارگاه قدس»نام و نام خانوادگی

شماره تماس
1-
حمید رضا پورمحمدی
2342---09182-
محمد شریفی
1642---09183-
سمیه مهر آبادی عراقی
7989---09364-
علی اوسط رحیمی
3087---09185-
صدیقه آتشکار مقدم
2408---09366-
جواد رجایی لاری
1323---0918

اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __