برندگان به نشانی دوست(هفته مادر)

 

برندگان مسابقه به نشانی دوست

ویژه میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و هفته مادر

 

 ردیف
 نام و نام خانوادگی
  شهر/ روستا
1 اکرم السادات ترخورانی تفرش
2 فاطمه قربانی اراک
3 هانیه بهلولی الیگودرز
4 حجت تنومند شوش دانیال
5

نسیم صادقی

اراک
6 زهرا پرورش اصفهان
7 حسین عاشقی شهر توشک (اصفهان)
8 رضا رضایی تهران
9 طاهره کیشانی روستای کیشان
10 اعظم میرزایی خمین
11 عباس چگینی اراک
12 محمد تقی یاوری دلیجان
13 محمد پرش مرزیجران
14 سلماز شیر آلی رامهرمز
15 سلمه نورمحل اراک
16 ولی الله سلیمانی شازند
17 محسن فیاضی گلپایگان
18 پروانه نظری شوش دانیال
19 آزاده باقری خمین
20 ناصر صالحی قم

 جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ

اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __