سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۶ مرداد ۱۴۰۰

برندگان برندگان مسابقه «زندگی به سبک روح الله» - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برندگان مسابقه «زندگی به سبک روح الله»


اسامی برندگان مسابقه «زندگی به سبک روح الله»نام و نام خانوادگی

شماره تماس
1-
علی راهزانی
-2-
رضا منصوری
-3-
جواد عسگری
-4-
عفت انصاری اصل
-5-
محمد قلعه نویی
-6-
محمد جواد بهلول بندی
-7-
میلاد حسنی
-8-
محمد فردین پور
-9-
معصومه فراهانی
-10-
محسن ساسانی
-11- حسن درویشی
-12-
سید امیر حسینی
-13-
اعظم بهمنی
-14-
نوذز خویی
-

اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __