برندگان برنامه کانون مهر

 

اسامی برندگان برنامه رادیویی کانون مهر

دهم اردیبهشت 94

  1. امیر سعادت عصمتی
  2. آذر اکبری از سوزان

 

13 اردیبهشت 94

  1. سکینه اسدی
  2. خانم جعفری