جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

برندگان برنامه «چهارسوق همدلی» در اسفند 92 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه «چهارسوق همدلی» در اسفند 92

 


اسامی برندگان مسابقه

برنامه چهار سوق همدلی در مورخه 21 اسفند 92
 

 

 

 


 

اسامی برندگان مسابقه «چهار سوق همدلی»نام و نام خانوادگی

شماره تماس
1-
نگار رحیمی
4744- - - 09182-
زهرا حسینی
5540- - - 09183-
اشرف حسینی
9028- - - 09384-
ناهید اسماعیلی
2057- - - 09125-
- - -
6100- - - 09186-
ابوالفضل ترابی
1282- - - 09187-
قربانعلی خدایاری کودزری
1157- - - 09188-
علی جعفری ده
2613- - - 09189-
مریم شمسی
0512- - - 093710-
رمضانعلی ملکی
7719- - - 0918


11-
ابراهیم رحیمی
1849- - - 091812-
عصمت آزادمنش
8334- - - 091813-
علی محمد علی مرادی
1901- - - 091814-
- - -
1887- - - 091815-
مسعود صابری
0366- - - 0935


16-
اعظم عسگری
0468- - - 091817-
- - -
2371- - - 0918


18-
غلامرضا ساروقی نیا
9008- - - 093519-
- - -
6751- - - 0938


20-
زهرا بغدادی
5391- - - 091820-
یکتا عراقی
0696- - - 091820-
- - -
8488- - - 0918

اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __