جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

برنامه ریزی برای حمایت هر چه بیشتر از صنایع کوچک - نمایش محتوای خبر

 

 

برنامه ریزی برای حمایت هر چه بیشتر از صنایع کوچک

برنامه ریزی برای حمایت هر چه بیشتر از صنایع کوچک

برنامه ریزی برای حمایت هر چه بیشتر از صنایع کوچک

معاون سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های کشور که به اراک آمده بود از برنامه های این سازمان به منظور احیای صنایع کوچک به ویژه واحد های تعطیل و نیمه تعطیل خبر داد.

سلیمانی گفت : با توجه به میزان اشتغالزایی و سرمایه گذاری صورت گرفته توسط صنایع کوچک در کشور بیش از 7 برنامه مطالعاتی و تحقیقاتی در سال جاری باری احیاء وضعیت فعلی این صنایع اجرا خواهد شد.