رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

برنامه ریزی برای اجرای برنامه های هفته منابع طبیعی در استان - نمایش محتوای خبر

 

 

برنامه ریزی برای اجرای برنامه های هفته منابع طبیعی در استان

برنامه ریزی برای اجرای برنامه های هفته منابع طبیعی در استان

برنامه ریزی برای اجرای برنامه های هفته منابع طبیعی در استان

 

در نشست اعضای شورای هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای اجرای برنامه های هفته منابع طبیعی در استان انجام شد
در این نشست که روسای ادارات شهرستانها نیز حضور داشتند مصوب شد تا هریک از روسای ادارات برنامه های این هفته خود را تا پایان دی ماهبرای اداره کل ارسال کنند
پانزدهم تا 21 اسفند ماه بعنوان هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است
تشکیل صندوق حمایت از بخش منابع طبیعی از دیگر مصوبات این نشست بود که مقرر شد این صندوق تا نیمه اول سال 94 در استان تشکیل شود
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تشکیل صندوق حمایت از بخش منابع طبیعی را فرصتی مناسب برای ورود سرمایه گذار به بخش منابع طبیعی دانست
یوسفی گفت: با تشکیل این صندوق سرمایه گذاران و بهره برداران که در عرصه های طبیعی فعالیت می کنند می توانند با دریافت وام با سود کمتر از این صندوق سرمایه گذاری کنند که این منجر به حفاظت بهتر از عرصه ها خواهد بود
وی پیگیری پرونده حقوقی و حفاظت از اراضی ملی و اجرای احکامی صادر شده از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت