رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

برنامه «دوربین پنج» - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه «دوربین پنج»

   

   
«دوربین پنج» عنوان برنامه ای است که با محوریت موضوعات اجتماعی و نگاهی موشکافانه به مسائل و مشکلات شهری و روستایی استان هر هفته روزهای زوج به روی آنتن شبکه آفتاب می رود.

برنامه «دوربین پنج» در راستای طرح مسائل و مشکلات مختلف استانی و ارائه راهکارهای مناسب به تهیه کنندگی حمید رضا ترابی در سیمای شبکه آفتاب استان مرکزی تهیه و پخش می شود.

این برنامه قصد دارد با طرح پرسشهایی از طرف مردم و دریافت و ارائه پاسخ هایی از سوی مسئولین در قالب مصاحبه، ضمن اطلاع رسانی از خدمات انجام شده توسط آنان و پیگیری مطالبات مردم و مسئولین، موضوعات مختلف مبتلا به مردم استان را بررسی و انعکاس دهد و زمینه ساز اقدامات بعدی در رابطه با درخواستهای مردم باشد.

در «برنامه دوربین پنج» مجری گزارشگر برنامه به منظور یادآوری وعده های داده شده توسط مسئولان ذیربط و پیگیری مجدد وعده ها و ارائه پاسخ مقتضی به مردم، با طرح موضوع در هر برنامه و مراجعه به افراد مسئول در زمینه موضوع مورد بحث نسبت به جوابگویی به مشکلات مردم اقدام می کند.

این برنامه با تصویربرداری حمید کاظمی، گزارشگری امیر غفاری و امید کریمی و دستیاری احمد قطریفی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 22:30 و تکرار آن روزهای فرد ساعت 17:15 به مدت 15 دقیقه تقدیم بینندگان سیمای شبکه آفتاب استان مرکزی می شود.

 

     

 

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __