برنامه «دوربین پنج»

 

«دوربین پنج» عنوان برنامه ای است که با محوریت موضوعات اجتماعی و نگاهی موشکافانه به مسائل و مشکلات شهری و روستایی استان هر هفته روزهای زوج به روی آنتن شبکه آفتاب می رود.

برنامه «دوربین پنج» در راستای طرح مسائل و مشکلات مختلف استانی و ارائه راهکارهای مناسب به تهیه کنندگی حمید رضا ترابی در سیمای شبکه آفتاب استان مرکزی تهیه و پخش می شود

این برنامه قصد دارد با طرح پرسشهایی از طرف مردم و دریافت و ارائه پاسخ هایی از سوی مسئولین در قالب مصاحبه، ضمن اطلاع رسانی از خدمات انجام شده توسط آنان و پیگیری مطالبات مردم و مسئولین، موضوعات مختلف مبتلا به مردم استان را بررسی و انعکاس دهد و زمینه ساز اقدامات بعدی در رابطه با درخواستهای مردم باشد. 

در «برنامه دوربین پنج» مجری گزارشگر برنامه به منظور یادآوری وعده های داده شده توسط مسئولان ذیربط و پیگیری مجدد وعده ها و ارائه پاسخ مقتضی به مردم، با طرح موضوع در هر برنامه و مراجعه به افراد مسئول در زمینه موضوع مورد بحث نسبت به جوابگویی به مشکلات مردم اقدام می کند.

این برنامه روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 22:30 و تکرار آن روزهای فرد ساعت 17:15 به مدت 15 دقیقه تقدیم بینندگان سیمای شبکه آفتاب استان مرکزی می شود.

 

Loading the player...
سال تولید: 1393
عوامل تولید:

 

تصویربردار: حمید کاظمی

گزارشگران: امیر غفاری و امید کریمی

دستیار:  احمد قطریفیاشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __