جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

بررسی مشکلات بیمه تامین اجتماعی کشاورزان استان - نمایش محتوای خبر

 

 

بررسی مشکلات بیمه تامین اجتماعی کشاورزان استان

بررسی مشکلات بیمه تامین اجتماعی کشاورزان استان

بررسی مشکلات بیمه تامین اجتماعی کشاورزان استان

در نشست اتاق فکر تشکلهای بخش کشاورزی استان مسائل و مشکلات بیمه تامین اجتماعی کشاورزان بررسی و بر رفع آن تاکید شد.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان در این نشست بر ضرورت رفع مشکلات این بخش در خصوص بیمه و تامین اجتماعی تاکید کرد.

بابایی گفت: با توجه به ظرفیت بالای تشکلهای بخش کشاورزی و تعاملی که بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد باید تلاش شود تا از این ظرفیت برای برای پیشبرد و تحقق اهداف این بخش استفاده شود.

وی حضور تشکلهای بخش کشاورزی در اتاق فکر و همفکری و تعامل با آنان را موثر دانست و افزود: این تشکلها در تصمیم گیری و سیاست گذاری بخش کشاورزی

بیشترین سهم را دارند.

صادرات و بازار محصولات کشاورزی استان هم از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست بحث و تبادل شد و مقرر گردید بصورت تخصصی در جلسه آتی بررسی شود.