جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

بررسی راهکارهای ترویج حجاب اسلامی در کارگروه عفاف و حجاب استان - نمایش محتوای خبر

 

 

بررسی راهکارهای ترویج حجاب اسلامی در کارگروه عفاف و حجاب استان

بررسی راهکارهای ترویج حجاب اسلامی در کارگروه عفاف و حجاب استان

بررسی راهکارهای ترویج حجاب اسلامی در کارگروه عفاف و حجاب استان

در این کارگروه گزارشی از فعالیت های نهادهای مختلف برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف ارائه و بر هوشیاری در برابر توطئه های فرهنگی دشمنان تاکید شد.