رونق تولید ملی | دوشنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۸

بررسی آسیب های فرهنگی واجتماعی در جلسه شورای اداری فراهان - نمایش محتوای خبر

 

 

بررسی آسیب های فرهنگی واجتماعی در جلسه شورای اداری فراهان

شناسه : 294130262

بررسی آسیب های فرهنگی واجتماعی در جلسه شورای اداری فراهان

بررسی آسیب های فرهنگی واجتماعی در جلسه شورای اداری فراهان

در جلسه شورای اداری فراهان بر ضرورت توجه و رسیدگی به نیازها، مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه شهری و روستایی وهمچنین دانشگاه ها بر اساس یافته های دقیق علمی تاکید شد.

فتح آبادی مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی در این جلسه با اشاره به چالش ها و آسیب های فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی ودانشگاه ها ,به ارائه گزارشی تحلیلی درباره مسائل فرهنگی دانشگاه ها و برخی آسیب ها و چالش هایی که در این راستا وجود دارد پرداخت. وی با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد در جذب مشارکت های مردمی و پرداختن به بحث آسیب های اجتماعی ، خاطر نشان کرد : تقویت بنیه معنوی و روحانی در افراد باعث کاهش آسیب ها و پیشگیری از آن می شود.