جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

برداشت بیش از 35 کیلو زعفران در تفرش - نمایش محتوای خبر

 

 

برداشت بیش از 35 کیلو زعفران در تفرش

برداشت بیش از 35 کیلو زعفران در تفرش

برداشت بیش از 35 کیلو زعفران در تفرش

 

از نیمه مهرماه برداشت زعفران از 8 هکتار اراضی زیرکشت این محصول در شهرستان تفرش آغاز شد و بیش از 70 نفر از کشاورزان شهرستان در امر تولید زعفران فعالیت دارند.

کریمی معاون جهاد کشاورزی شهرستان تفرش در گفتگو با خبرنگار تفرش گفت: پیش بینی می شود امسال قریب به 40 کیلوگرم زعفران خالص به ارزش 1600 میلیون ریال تولید و عرضه شود.

وی افزود: باتوجه به درآمدزایی و اشتغال زایی و نیاز آبی کم این محصول هرساله کشاورزان زیادی جهت کاشت و تولید آن در قطعات کوچک اراضی اقدام می کنند.

کریمی در خصوص میزان توزیع پیاز زعفران در بین کشاورزان بیان کرد: در شهریور و مهرماه سال جاری 1500 کیلوگرم پیاز زعفران از طرف مدیریت جهادکشاورزی جهت کاشت در اختیار کشاورزان قرارداده شد.

وی متوسط عملکرد این محصول 5 کیلوگرم در هرهکتار دانست و خاطر نشان کرد: رسیدگی بهتر مزرعه از نظر کنترل علفهای هرز و تغذیه صحیح باعث افزایش عملکرد محصول زعفران در واحد سطح خواهد شد.

ابوطالبی یکی از کشاورزان فعال در کشت زعفران نیز گفت: 1100 متر مرع از مزرعه خود را زیر کشت زعفران برده که امسال 1 کیلو زعفران خشک برداشت کرده است.