جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

برداشت بادام زمینی برای اولین با در خنداب - نمایش محتوای خبر

 

 

برداشت بادام زمینی برای اولین با در خنداب

برداشت بادام زمینی برای اولین با در خنداب

برداشت بادام زمینی برای اولین با در خنداب

برای اولین بار برداشت بادام زمینی در روستای گوشه علیای شهرستان خنداب انجام شد.

کشاورزی از روستای گوشه علیان شهرستان خنداب زمینی به مساحت 3 هکتار را به تشویق مروج جهاد کشاورزی بادام زمینی کشت کرده است.

نادری نیا رئیس مرکز جهاد کشاورزی دهستان اناج گفت : بادام زمینی گیاهی است یکساله که درزمان فصل گرما کشت می شود.

نادری نیا گفت : اینمحصول نیاز به خاک شنی دارد که برای منطقه خنداب کشت مناسبی است.

مرج جهادکشاورزی دهستان اناج گفت:12کیلو بادام زمین را می توان در یک هکتار زمین کشت کرد که از هرعدد بذر بادام زمینی به طو میانگین یک صد عدد محصول به دست می آید.