جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

برج شیشه (2) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

برج شیشه (2)

 

برج شیشه


بناي تاريخي برج شيشه اراک مربوط به دوره قاجاريه (فتح علی شاه ) و يکي از ابنيه زيبا و مهم تاريخي شهر اراک بوده است.اين بناي تاريخي داراي فضاها و تقسيمات جداکننده است

هدف از ساخت برج شیده ایجاد فضای نگاهباني بوده و به خاطر به کار رفتن کاشي کاري شفاف در نماي آن به برج شيشه شهرت يافته است.

برج شيشه از آثار ارزشمند تاريخي اراک واقع در بافت قديم اراک مقابل مسجد کله ايها (میدان ارک) بوده که در زمان سردار اعظم حکمران سلطان آباد بناي آن گذاشته شد.

کلید واژه ها:

برج شیشه، ابنیه تاریخی شهر اراک


Kaywords: Shish e tower, Arak City Monuments

Key words

Pilgrimage, Masticate Reading ,Convoy ,Welcome