جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

با نمایندگان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

با نمایندگان

 


با نمایندگان

 

عنوان برنامه ای با ساختار گفتگو است که جمعه شبها ساعت 20:30 به مدت 35 دقیقه از سیمای شبکه آفتاب پخش می شود.

آیتم های این برنامه را آرم، پلاتوی مجری، گزارش، گفتگو با نماینده، وله، گرافیک، تلفنهای مردمی تشکیل می دهد که هر هفته با حضور شخصیت های سیاسی استان تهیه می شود.

گفتنی تولید و پخش برنامه با نمایندگان تا پایان سال 89 ادامه خواهد داشت.

 

عوامل برنامه:

تهیه کننده: سید مجید عمرانی زاده

تصویربرداران: جبار مرادخانی و رضا نور محمدی

مجری: مصطفی ابراهیمی

 
اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __