بافت پاپوش سه گوش

 

برای بافت پاپوش با این سایز 30 دانه سر می اندازیم و 30 رژ می بافیم لازم به ذکر است تعداد دانه هایی که سر می اندازیم به ضخامت کاموا بستگی دارد، نقش بافته شده در این پاپوش همه از زیر می باشد. سه عدد مربع هم اندازه بافته می شود یا می توانیم یک مستطیل و یک مربع ببافیم سپس مستطیل را تا می کنیم و روی مربع قرار می دهیم به شکل سه گوش در می آوریم و سه گوش آن را جمع می کنیم و دوخت ساده می بافیم و جلوی پاپوش ما آماده می شود و دو قسمت دیگر را به وصل می کنیم. با نخهای رنگی منگوله درست می کنیم و پاپوش را تزئین می کنیم.

Loading the player...