سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

بازی یولداش آپاردی - نمایش محتوای خبر

 

 

بازی یولداش آپاردی

Loading the player...

 

اهالی ایل شاهسون برای شروع بازی و تعیین دو گروه یارکشی می کنند. بعد از یارکشی تر یا خشک، چوبی را به عنوان مبدا و هدف قرار می دهند 8 قدم از آن فاصله می گیرند تا بازی را شروع کنند این بازی از جمله بازیهای محلی است که برگرفته از نیروی حس ششم است و بدون اینکه ببینی باید تشخیص دهی چه کسی پشت سرت هست. در این بازی نفرات تیم عقبی دائما جابجا می شوند تا نفرات تیم جلویی نتواند حدس بزند چه کسی پشت سر او قرار گرفته است. اگر فرد جلویی تا قبل از رسیدن به مقصد اسم درست را حدس بزنه برنده می شه و جای دو تیم عوض می شه درغیر این صورت بازی به روال قبل ادامه پیدا می کند این بازی از نظر شکل جزو بازیهای قاعده دار است و از نظر محتوا جزو بازیهای فکری است که به تمرکز زیاد نیاز دارد.