بازی کوره ملیک

 

یکی دیگر از تفریحها و بازیهای محلی ایل شاهسون ساوه بازی کوره ملیک است. در این بازی بعد از اینکه با چوب دستی نقطه آغاز را تعیین می کنند حدود 25 متر از اونجا فاصله می گیرند تا با چوب و کلاه هدفی را برای نشونه گیری مشخص کنند. مبارزه برای دستیابی به هدفی واحد بین قبایل و طوایف امری اجتناب ناپذیر بود. دستیابی به چشمه آب یا چراگاهی آباد گاه نیاز به مبارزه با رقیبی داشت که او هم  مدعی بدست آوردنش بود.حتی پیشی گرفتن در شکست دشمنی مشترک یا عاملی مزاحم مثل حیوانی درنده برای قبیله ها افتخار و سربلندی به همراه داشت و امکانات خاصی را در اختیار آنها قرار می داد و در شرایط صلح و فراغت بازسازی این نوع مبارزه بهترین راه برای تمرین و تقویت نیروهای اولیه بود. مهارت های لازم برای این بازی دقت در دیدن و نشانه گیری و هماهنگی بین چشم و دست بود تا با استفاده از این مهارت بتوانند هدف را بهتر نشانه بگیرند. در این بازی اعضای دو گروه سعی می کنند بعد از نشونه گیری دقیق چوب را به سمت هدف پرتاب کنند چون در این بازی هر گروهی که هدف را به تعدا دفعات بیشتری بزنه برنده نهایی بازی است.

 

Loading the player...