رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

بازی ننه منه قور داورمه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازی ننه منه قور داورمه

مدت ویدئو : 3:16

شاهسون هایی در نقش گرگ، چوپان و گوسفند عناصر بازی ننه منه قورداورمه هستند. در این بازی گرگ سعی می کنه با حمله به گوسفندان و زدن ضربه آنها را از بازی خارج کند و ننه و همان مادر هم با استفاده ا ز چوب دستی سعی می کنه از حمله گرگ جلوگیری کند که این از ضروریات زندگی شبانی و روستایی است.

بازی ننه منه قورداورمه یا بازی مادر منا به دست گرگ نده در مناطق دیگری با عناوین گرگم به هوا  و گرگم و گله می برم شناخته می شود. در این بازی گرگ در فاصله  حدودا دو متری روبروی گله قرار می گیرد و افراد گروه هم برای جلوگیری از هم گسیختگی در زمان و حمله گرگ دستشان را به شانه نفر جلویی یا کمر قرار می دهند. این بازی جزو بازیهای پرتحرک است که نیاز به دقت و سرعت دارد و در دسته بازیهای نمایشی قرار می گیرد.

کلید واژه ها: آداب و رسوم و فرهنگ ها - بازیهای محلی- بازیهای محلی ایل شاهسون -بازی ننه منه قورداورمه

 

     

  " در نگاه بیشتر ببینید "