رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

بازی محلی کوشک ملاقی - نمایش محتوای صدا

 

 

بازی محلی کوشک ملاقی

بازی محلی کوشک ملاقی

  

   
 

  

 بازی محلی کوشک ملاقی

 

   

 

 

کوشک ملاقی یکی از بازی‏های بومی و محلی است که در منطقه استان مرکزی مرسوم است. نوجوانان و جوانان روستایی در جشنهای ملی و تعطیلات نوروز این بازی را انجام می‏دهند.

کلیدواژه: کووشک معلاقی، بازی‏های بومی و محلی، استان مرکزی، تعطیلات نوروز

 

Koushak mllaghi:   

   It is a local play in Markazi province. Koushak Mallaghi play at the holidays of noroz and nationals happy day by yang mans.

 Kay words:  Koushak mllaghi, local play, Markazi province, holidays of noroz