رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

بازی محلی چهار سوار - نمایش محتوای صدا

 

 

بازی محلی چهار سوار

بازی محلی چهار سوار

  

   
 

 

         بازی چهار سوار 

  

   

 

 

بازی جهار سوار در روستای مهرآباد 13 کیلومتری شهر اراک انجام می شود.

این بازی با دو گروه چهار نفره، که چهار نفر اول پشت چهار نفر دوم در چهار گوشه یک زمین مربعی شکل سوار می شوند. کسانی که سوار هستند با یک دست توپ کوچکی (توپ تنیس) را به همدیگر پرت می‏کنند. اگر در حین پرتاب، توپ روی زمین بیفتد، فردی که نزدیک است باید سریع توپ را بردارد و در این زمان نفری که سواری می دهد می تواند فرار کند. در این فاصله هر کدام که زودتر توپ را بردارد و به بدن حریف بزند برنده است و سوار طرف مقابل می شود.

کلید واژه ها: چهار سوار، بازی محلی، توپ، اراک، روستای مهر آباد

 

Chahar savar gaime    :

It is one of the local game in the Markazi Province and Arak city.

Key words:

  local game, Chahar savar, Markazi Province