رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

بازی محلی سنگ دووه - نمایش محتوای صدا

 

 

بازی محلی سنگ دووه

بازی محلی سنگ دووه

 

بازی محلی سنگ دووه

از جمله بازی های بومی و محلی استان مرکزی است که در فصلهای کم کاری، اعیاد و به خصوص در روزهای نوروز مردم بازی می کنند.

کلید واژه ها: سنگ دووه، بازی های بومی و محلی، استان مرکزی، نوروز

Sang doveh:

It is one of the local game in the Markazi Province and Arak city. Holidays and first of New Year are playing in this game.

key words:

local game, Sang doveh, Markazi Province. New Year, Holidays